< Privatliv – gadgethungry.dk

Privatliv

Behandling af personoplysninger

Persondatapolitik

 

Gadgethungry anvender cookies. Cookies bliver alene anvendt i forbindelse med vores login system. Vi registrerer ingen oplysninger omkring dig eller hvad du køber hos os i cookies.

Logstatistik bruges på Gadgethungry. Et statistik system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades mm.

Gadgethungry anvender denne statistik til at forbedre vores website og dets funktionaliteter. Statistik bruges i forbindelse med markedsføring og til at skabe øget brugervenlighed.

 

For at kunne handle hos Gadgethungry og indgå via vores website skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-mail


Personoplysningerne registreres hos Gadgethungry og opbevares i 5 år, hvorefter de slettes. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Som registreret har du altid mulighed for indsigt og du kan gøre mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Alle medarbejdere hos Gadgethungry har adgang til de registrerede oplysninger.

Den dataansvarlige er Gadgethungry.dk

Alle data behandles krypteret.

 

Opbevaring af personlig information

Vi beholder kun personlige informationer så længe vi finder det nødvendigt, for at imødekomme formålet med indsamlingen. Vi opbevarer dine personlige informationer i vores system, så længe du benytter vores webshop. 
Vi indsamler personlige informationer på en lovlig og retfærdig måde, med accept og samtykke fra den pågældende person. Vi sikrer os, at alle personlige informationer opbevares sikkert i overensstemmelse med Persondataloven og EU regulativet 2016/679 fra Europa-Parlament og Rådets forordning fra den 27 April 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Personlig data skulle være relevant det formål, hvortil det anvendes og i det omfang det er nødvendigt, skal det være præcist, fuldstændigt og opdateret.

Vi vil beskytte personlige informationer med rimelige sikkerhedsforbehold imod tab eller tyveri, så vel som uautoriseret adgang, afsløringer, kopiering, misbrug eller modifikationer.

Vi er forpligtet til at udføre forretning i overensstemmelse med disse principper, for at sikre at fortroligheden af personlige oplysninger er beskyttet og bliver vedligeholdt.

 

Adgang til personlig information

Information omkring vores politikker og fremgangsmåder ved håndteringen af personlig information vil være let tilgængelige for kunder.
Du har ret til at forespørge en kopi af den personlige information Gadgethungry har opbevaret om dig og for at få rettet unøjagtige oplysninger.

 

Klager

Du har mulighed for at indgive en klage angående behandlingen af personlig data og personlig information ved at indberette en klage til Datatilsynet; se sektion 58(1) af Persondataloven.

Sale

Unavailable

Sold Out